Έκδοση Βεβαίωσης Ψυχ Υγείας Εισαγωγής σε Γηροκομείο

Διαβάστε παρακάτω τις διαδικασίες για την έκδοση 
Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας 
για την εισαγωγή ηλικιωμένου σε Κλινική Χρονίων Παθήσεων (Γηροκομείο)