Έκδοση Βεβαίωσης Ψυχ Υγείας Εισαγωγής σε Γηροκομείο


Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας
για την εισαγωγή ηλικιωμένου σε Κλινική Χρονίων Παθήσεων (Γηροκομείο)

Διαβάστε  προσεκτικά τις οδηγίες  που ακολουθούν  ώστε να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα. 
Αποθηκεύστε τα παρακάτω έγγραφα - φωτογραφίες   στο υπολογιστή σας ως φωτογραφίες και εκτυπώστε τα
Συμπληρώστε τα έγγραφα με προσοχή . 

 
Συμπληρώνεται από συγγενή ή από άτομο που γνωρίζει τα στοιχεία του ηλικιωμένου 

 

 Η παρακάτω υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται από τον συγγενή του ηλικιωμένου  ή από άτομο που γνωρίζει τα στοιχεία του ηλικιωμένου